Confidențialitatea datelor

TOPMOTIVE SRL a acordat întotdeauna o mare importanță protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal și dreptului dumneavoastră de a decide ce date cu caracter personal ar trebui să fie dezvăluite și în ce circumstanțe. În conformitate cu articolele 13, 14 și 21 din Regulamentul general european privind protecția datelor (GDPR), dorim să vă informăm mai jos cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată. Următoarele declarații sunt valabile începând cu 25 mai 2018 și înlocuiesc orice declarații anterioare furnizate de compania noastră. În cazul unor situații speciale de prelucrare, veți primi informații separate sau suplimentare, dacă este necesar. Acestea includ, de exemplu, politicile de confidențialitate de pe site-urile noastre, termenii și condițiile de participare la evenimente sau informațiile furnizate în cadrul declarațiilor de consimțământ. Declarațiile de mai jos vor fi actualizate în funcție de necesități.

1. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM PUTEȚI CONTACTA RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR?

Operatorul în sensul art. 4 nr. 7 din RGPD:

TOPMOTIVE SRL

Strada Gheorghe Doja, Nr. 64 – 68 etaj 2

540146 Târgu Mureș

România Director General: Ioana Huza, Anja Pleus

Tel: +40 265 265 487

E-Mail: office@topmotive.eu

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH

Responsabil cu protecția datelor

Lise-Meitner-Straße 4

22941, Bargteheide

Germania

Tel: +49 4532 9740 – 01

E-Mail: info@topmotive.eu

2. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE DE NOI ȘI DE UNDE PROVIN ACESTEA?

O mare parte din datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt colectate direct de la dumneavoastră sau rezultă direct din relația de afaceri respectivă. Cu toate acestea, poate fi necesar să folosim date cu caracter personal din alte surse în cadrul prelucrării menționate la secțiunea 3. Acest lucru se face, bineînțeles, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. În astfel de cazuri, datele cu caracter personal pot proveni din surse accesibile publicului (de exemplu, registre comerciale, registre ale asociațiilor, registre de înregistrare, registre funciare, registre ale debitorilor, comunicate de presă și căutări pe internet), de la societăți afiliate sau de la alte părți terțe (de exemplu, agenții de credit, editori de adrese și autorități).

În funcție de activitatea de prelucrare și de scopul acesteia, sunt prelucrate, de exemplu, următoarele date: date personale de bază (de exemplu, numele, data nașterii), date de contact și de adresă (de exemplu, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon), date bancare, date de comandă (de exemplu, tipul și cantitatea de bunuri comandate sau servicii utilizate), date istorice privind relația de afaceri cu TOPMOTIVE Group sau date în cadrul menținerii continue a contactului, de exemplu, date privind comunicarea, inclusiv data, ora și scopul.

În cazul în care accesați site-urile web ale TOPMOTIVE Group sau utilizați alte servicii electronice furnizate de noi, vom prelucra diverse date legate de IT. Pe lângă tipul, ora și durata de acces, acestea includ, de asemenea, adresele IP pe care le utilizați, date despre dispozitivele finale pe care le utilizați, cum ar fi sistemul de operare și browserul, precum și cantitatea de date transferate. Așa-numitele „cookie-uri” sunt, de asemenea, utilizate în contextul prelucrării menționate la secțiunea 3. Informații suplimentare pot fi găsite în Declarația de confidențialitate specifică pentru fiecare site web sau serviciu electronic respectiv. Informațiile pentru site-ul web sunt disponibile la sfârșitul acestui document.

3. ÎN CE SCOPURI SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI PE CE BAZĂ LEGALĂ?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului european privind protecția datelor (GDPR), ale Legii federale germane privind protecția datelor în versiunea din 30 iunie 2017 (BDSG-nouă) și ale altor reglementări privind protecția datelor care pot fi aplicabile.

3.1 Prelucrarea în vederea executării unui contract sau pentru măsuri precontractuale în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b) GDPR

O mare parte din datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi pentru a putea îndeplini contractele cu dvs. sau pentru a efectua măsuri precontractuale la cererea dvs. Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b) GDPR. Activitățile de prelucrare, inclusiv scopurile asociate, rezultă în special din contractul respectiv. În acest context, sunt necesare, de asemenea, comunicarea legată de comenzi, documentarea tranzacțiilor, înregistrarea tranzacțiilor comerciale și prelucrarea reclamațiilor, inclusiv îndeplinirea oricăror pretenții de garanție.

3.2 Prelucrarea în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau a îndeplinirii unor sarcini de interes public în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 c) și e) GDPR

Cerințele și activitățile și scopurile de prelucrare care rezultă rezultă în special din legislația comercială și fiscală, dar și din alte cerințe de reglementare sau oficiale. Perioadele de păstrare a documentelor comerciale impun, de exemplu, ca un număr mare de documente, inclusiv datele cu caracter personal conținute în acestea, să fie stocate pe termen lung. Alte activități de prelucrare bazate pe reglementări legale pot include prevenirea spălării banilor, prevenirea, combaterea și clarificarea finanțării terorismului, îndeplinirea obligațiilor de control fiscal și de raportare, verificarea identității și compararea cu listele antiteroriste. Măsurile judiciare sau oficiale pot face necesară prelucrarea și, în special, divulgarea datelor cu caracter personal. Acestea includ măsuri în contextul urmăririi penale, al colectării de probe, al executării sau al apărării creanțelor de drept civil sau al auditurilor efectuate de autoritățile fiscale și/sau de supraveghere.

3.3 Prelucrarea pentru protecția intereselor legitime ale TOPMOTIVE Group sau ale unor terțe părți în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f) GDPR

În calitate de client sau partener de afaceri, sunteți obișnuit cu o cooperare de încredere. Pe lângă executarea contractelor cu dvs., îndeplinirea măsurilor precontractuale și îndeplinirea obligațiilor legale sau protecția intereselor publice, prelucrăm date cu caracter personal pentru a proteja interesele legitime ale noastre sau ale unor terțe părți Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 6 alin. 1 teza 1 lit. f) din RGPD. Activitățile de prelucrare includ în principal:

Îngrijirea generală de contact în cadrul unei relații de afaceri existente

Comunicare generală internă și externă Măsuri de conformitate, inclusiv investigații interne și externe pentru a preveni și, eventual, detecta infracțiuni sau alte încălcări

Schimbul de date cu afiliații pentru a optimiza furnizarea de bunuri și servicii și pentru a îmbunătăți operațiunile și structurile

Stocarea limitată a datelor cu caracter personal în locul ștergerii în conformitate cu § 35 BDSG-nouț

Obținerea unei asigurări de credit și a unei asigurări de credit pentru a reduce riscul economic

Obținerea de informații și schimbul de date cu birourile de credit, printre altele, pentru a reduce riscul economic și pentru a acorda termene de plată

Exercitarea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale

Asigurarea securității IT și a datelor, inclusiv a măsurilor de menținere a confidențialității, integrității și disponibilității datelor

Măsuri de control corporativ, cum ar fi contabilitatea costurilor, controlul raportărilor interne și externe, auditul intern

În cazuri individuale, ascultarea convorbirilor telefonice în scopuri de formare sau în contextul controlului calității.

gestionarea calității, monitorizarea și optimizarea proceselor de afaceri

Gestionarea riscurilor și a situațiilor de urgență, precum și diverse măsuri de securitate, inclusiv măsuri de protecție a drepturilor noastre domiciliare

Evaluări statistice și analize ale nevoilor pentru a optimiza oferta, disponibilitatea bunurilor și serviciilor, precum și contactul direct cu clienții

Evaluări statistice pentru măsurarea razei de acțiune în cadrul buletinelor informative (de exemplu, rata de deschidere)

Activități în interesul securității clădirii și a instalațiilor, inclusiv controlul accesului și înregistrarea datelor

Supravegherea video pentru exercitarea drepturilor de domiciliu, prevenirea și urmărirea penală a infracțiunilor și protejarea proprietății Grupului TOPMOTIVE și a terților

Pentru a ne proteja propriile interese legitime, putem completa datele stocate de noi cu date stocate în surse accesibile publicului sau cu date colectate de la terți (de exemplu, agenții de credit, editori de adrese sau autorități).

În plus, prelucrăm date cu caracter personal în scopul publicității, precum și al studiilor de piață sau de opinie. Orice contact în scopuri publicitare se face personal, prin telefon și prin poștă. Dacă ați achiziționat bunuri sau servicii de la noi, este posibil să prelucrăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite prin e-mail informații despre produse și servicii similare. În cazul în care legiuitorul necesită un consimțământ, îl vom solicita. De asemenea, facem schimb de date cu caracter personal cu companiile afiliate, în conformitate cu cerințele legale. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în cadrul unei cântăriri de interese numai dacă nu v-ați opus și dacă legiuitorul nu necesită un consimțământ explicit. Vă vom informa separat mai jos despre dreptul dvs. de a vă opune, în conformitate cu Art. 21 GDPR.

3.4 Prelucrarea pe baza consimțământului dvs. explicit în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a) GDPR

Anumite activități de prelucrare pot necesita obținerea consimțământului dumneavoastră. Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este art. 6 alin. 6 alin. 1 teza 1 lit. a) GDPR. Consimțămintele acordate înainte de 25 mai 2018 rămân, în general, valabile. Dacă avem nevoie de consimțământul dvs., vă vom informa cu privire la prelucrarea planificată înainte de a vă da consimțământul. Puteți revoca în orice moment consimțămintele recente și consimțămintele acordate în trecut, cu efect pentru viitor. Cu toate acestea, revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul revocării.

4.CE CATEGORII DE DESTINATARI AU ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE SAU CUI SUNT TRANSMISE ACESTE DATE?

Departamentele Grupului TOPMOTIVE au acces la datele cu caracter personal de care au nevoie în cadrul activităților lor profesionale și în vederea efectuării operațiunilor de prelucrare descrise în secțiunea 3. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise organismelor din afara TOPMOTIVE Group numai dacă acest lucru este permis de lege și este necesar în cadrul prelucrării specificate la Secțiunea 3.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi vândute în scopuri publicitare sau în scopuri de cercetare de piață și de opinie.

5.CÂT TIMP VA STOCA GRUPUL TOPMOTIVE DATELE DVS. PERSONALE?

TOPMOTIVE Group prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru desfășurarea relației de afaceri, inclusiv măsurile precontractuale, și pentru respectarea obligațiilor legale.

În plus, TOPMOTIVE Group este obligat să respecte perioadele de păstrare conform legislației comerciale și fiscale. Acestea sunt definite, în special, în Codul comercial german (HGB), în Codul fiscal german (AO)și în Legea germană de prevenire a spălării banilor (GwG) și pot fi de până la 10 ani de la încheierea relației de afaceri sau de la inițierea contractului.

Din cauza altor reglementări legale, poate fi necesară o stocare suplimentară pentru conservarea probelor. Secțiunea 195 din Codul civil german prevede termene de prescripție de până la 30 de ani, termenul de prescripție standard fiind de trei ani.

După expirarea perioadelor menționate mai sus, datele cu caracter personal sunt șterse în mod regulat. Excepțiile de la această regulă se aplică numai în cazul în care prelucrarea ulterioară este necesară pentru a proteja un interes legitim în conformitate cu punctul 3 litera (c). În conformitate cu articolul 35 din noua lege federală germană privind protecția datelor (BDSG-neu), se poate considera că există un astfel de interes și în cazul în care ștergerea nu este posibilă sau este posibilă doar cu un efort disproporționat de mare din cauza metodei specifice de stocare, iar interesul persoanei vizate de a obține ștergerea datelor este considerat neglijabil. Ștergerea este înlocuită cu restricționarea prelucrării prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

6. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT TRANSMISE CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU CĂTRE O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de TOPMOTIVE Group exclusiv în Germania sau în Uniunea Europeană. Aceste date sunt transmise furnizorilor de servicii, companiilor asociate sau altor părți terțe din afara Uniunii Europene numai în conformitate cu dispozițiile legale, dacă:

ne-ați dat un consimțământ specific în acest sens

este necesar pentru a îndeplini un contract cu dumneavoastră sau pentru o acțiune precontractuală (de exemplu, livrarea la o adresă din afara Uniunii Europene)

este necesar pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract în interesul dumneavoastră

există o obligație legală corespunzătoare sau un interes public pentru a face acest lucru

este necesar pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale

este necesar în interesul legitim al TOPMOTIVE Group sau al unei filiale (nivel adecvat de protecție)

este implicată prelucrarea prin contract (nivel de protecție adecvat)

7. CE DREPTURI DE PROTECȚIE A DATELOR AVEȚI?

În calitate de persoană vizată, aveți diverse drepturi pe care le puteți exercita împotriva TOPMOTIVE Group în anumite condiții. Acestea includ:

dreptul la informare (art. 15 din RGPD)

dreptul la rectificare (art. 16 GDPR)

dreptul la ștergere (art. 17 GDPR)

dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 GDPR)

dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD).

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării din motive de interes legitim (articolul 21 alineatul (1) din RGPD). În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care există motive legitime imperioase pentru prelucrare sau dacă prelucrarea este necesară pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. Acest lucru se aplică și în cazul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul publicității directe (art. 21 alin. 2 din RGPD). Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, în conformitate cu art. 7 alin. 3 GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, consimțământului acordat înainte de 25 mai 2018. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pentru care a fost acordat consimțământul și care a fost efectuată înainte de revocare.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor (art. 77 GDPR coroborat cu § 19 BDSG-nouț).

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor al TOPMOTIVE Group, de preferință în scris. Datele de contact sunt enumerate în secțiunea 1.

8. VI SE CERE SĂ FURNIZAȚI DATE CU CARACTER PERSONAL?

Vi se solicită să furnizați toate datele cu caracter personal care sunt necesare pentru inițierea și desfășurarea unei relații de afaceri, pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale aferente. De asemenea, vi se cere să furnizați toate datele pe care TOPMOTIVE Group este obligat prin lege să le prelucreze. Fără aceste date, nu vom putea încheia sau executa contractul respectiv cu dumneavoastră. O astfel de obligație de a furniza date cu caracter personal poate apărea doar într-o etapă ulterioară a relației de afaceri. Orice alte date cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar.

9. SUNT UTILIZATE PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE (INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI) ÎN CAZURI INDIVIDUALE?

Grupul TOPMOTIVE utilizează procese decizionale individuale automatizate în conformitate cu art. 22 GDPR pentru executarea contractelor. În cazul în care cumpărătorul se află în mod repetat în incapacitate de plată, opțiunea de a efectua o achiziție cu o anumită țintă de plată va fi blocată automat. Această măsură are ca scop reducerea întârzierilor la plată. Persoanele vizate au dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima propriul punct de vedere și de a contesta decizia. În contextul procedurilor de recrutare, procesele decizionale automatizate în cazuri individuale în sensul art. 22 din RGPD nu sunt utilizate, adică decizia privind candidatura dumneavoastră nu se bazează exclusiv pe prelucrarea automată.

În unele cazuri, datele cu caracter personal sunt, de asemenea, prelucrate automat pentru a evalua anumite aspecte personale (așa-numita profilare). Pentru a vă informa în mod specific cu privire la produse și servicii și pentru a vă putea prezenta oferte adaptate nevoilor dumneavoastră, sunt utilizate mecanisme de evaluare care iau în considerare, printre altele, afilierea dumneavoastră la un sector și vânzările specifice grupului de produse din trecut.

Categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 GDPR și datele privind naționalitatea dvs. nu sunt utilizate aici.

10. INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL DVS. DE OPOZIȚIE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 GDPR

Dreptul de opoziție în cazuri individuale

Dacă depuneți o obiecție, TOPMOTIVE Group nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care putem dovedi că există motive imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct

Grupul TOPMOTIVE utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în astfel de scopuri de marketing. Aceasta include crearea de profiluri în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, TOPMOTIVE Group nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în astfel de scopuri

Vă puteți exercita dreptul de opoziție fără a fi nevoie să respectați nicio cerință formală, dacă este posibil, contactând:

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH

Datenschutzbeauftragter

Lise-Meitner-Straße 4 22941

Bargteheide

Deutschland

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU UTILIZATORII ACESTUI SITE

Acest site web poate fi utilizat fără a furniza date cu caracter personal. La utilizarea serviciilor individuale de pe site-ul nostru se pot aplica alte dispoziții, care vor fi explicate separat mai jos. Datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.) sunt prelucrate de noi numai în conformitate cu prevederile legii germane privind protecția datelor. Datele sunt personale atunci când pot fi atribuite în mod clar unei anumite persoane fizice. Următoarele prevederi vă informează în acest sens cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul colectării, utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal

. Operatorul în sensul art. 4 nr. 7 din RGPD este

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH

Lise-Meitner-Straße 4

22941 Bargteheide

Germania

Director general: D: Krunoslav Bagaric, Reinhard Bleicken, Udo Knabe-Paulsen, Anja Pleus

Tel: +49 4532 9740 – 01

E-mail: info@topmotive.eu

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH

Responsabil cu protecția datelor

Lise-Meitner-Straße 4

22941 Bargteheide

Germania

Tel: +49 4532 9740 – 01

E-mail: info@topmotive.eu

Dorim să subliniem faptul că transmiterea de date pe internet prezintă lacune de securitate; o protecție completă împotriva accesului unor terți este, prin urmare, imposibilă.

COOKIES

Utilizăm așa-numitele cookie-uri pe site-ul nostru pentru a detecta vizitele multiple pe site-ul nostru de către același utilizator / proprietar al conexiunii la internet. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni pe care browserul dumneavoastră de internet le stochează și le salvează pe computerul dumneavoastră. Acestea servesc la optimizarea site-ului nostru web și a serviciilor noastre. Acestea sunt în principal așa-numitele „cookie-uri de sesiune”, care sunt șterse după încheierea vizitei dumneavoastră.

Cu toate acestea, în unele cazuri, aceste module cookie furnizează informații pentru a vă recunoaște automat. Această recunoaștere se bazează pe adresa IP stocată în modulele cookie. Informațiile obținute în acest mod servesc la optimizarea ofertelor noastre și la facilitarea accesului dumneavoastră la site-ul nostru.

Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs., însă vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului nostru.

DATE DE SERVICIU

Următoarele date, pe care browserul dvs. de internet ni le transmite nouă sau furnizorului nostru de spațiu web, sunt colectate din motive tehnice (așa-numitele fișiere jurnal de server):

Tipul și versiunea browserului

Sistemul de operare utilizat

Website-ul de pe care ne vizitați (URL de referință)

Site-ul web pe care îl vizitați

Data și ora la care ați accesat adresa dumneavoastră de protocol internet (IP).

Aceste date anonime sunt stocate separat de orice informații personale pe care le furnizați și, prin urmare, nu permit să se tragă concluzii cu privire la o anumită persoană. Acestea sunt evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul nostru web și serviciile noastre.

UTILIZAREA COMPONENTELOR FACEBOOK

Pe site-ul nostru web folosim componente ale furnizorului facebook.com. Facebook este un serviciu al Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, care este echipat cu o astfel de componentă, această componentă determină browserul pe care îl utilizați să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei Facebook. Prin acest proces, facebook este informat despre ce pagină specifică a site-ului nostru web este vizitată în prezent de dumneavoastră.

Dacă accesați site-ul nostru în timp ce sunteți conectat la Facebook, Facebook utilizează informațiile colectate de componentă pentru a identifica pagina specifică pe care o vizitați și atribuie aceste informații contului dvs. personal de pe Facebook. De exemplu, dacă faceți clic pe butonul „Îmi place” sau faceți comentarii, aceste informații sunt transferate în contul personal de utilizator pe Facebook și stocate acolo. În plus, informația că ați vizitat site-ul nostru va fi transmisă către Facebook. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă faceți clic pe componentă sau nu.

Dacă doriți să împiedicați această transmitere și stocare a datelor despre dvs. și comportamentul dvs. pe site-ul nostru prin intermediul Facebook, trebuie să vă deconectați de pe Facebook înainte de a vizita site-ul nostru. Avizele de confidențialitate ale Facebook oferă informații mai detaliate, în special cu privire la colectarea și utilizarea datelor de către Facebook, la drepturile dumneavoastră în această privință și la opțiunile de setare pentru protecția vieții private: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

O prezentare generală a plugin-urilor Facebook poate fi găsită la adresa https://developers.facebook.com/docs/plugins/

PUBLICAREA ANUNȚURILOR DE ANGAJARE / CERERI DE ANGAJARE ONLINE

Datele dumneavoastră de candidatură vor fi colectate și prelucrate electronic de către noi în scopul gestionării procedurii de candidatură. În cazul în care candidatura dvs. este urmată de încheierea unui contract de muncă, datele transmise pot fi stocate de noi în dosarul dvs. personal în scopul procesului organizatoric și administrativ obișnuit, în conformitate cu reglementările legale relevante.

În cazul în care candidatura dvs. este respinsă, datele transmise de dvs. vor fi șterse automat la două luni de la data la care vi se comunică faptul că cererea dvs. a fost respinsă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care este necesară o stocare mai lungă din cauza unor cerințe legale (de exemplu, sarcina probei în conformitate cu Legea generală privind egalitatea de tratament, AGG) sau dacă v-ați dat acordul expres pentru o stocare mai lungă în baza noastră de date.

INFORMAȚII/REVOCARE/ȘTERGERE

În conformitate cu Legea federală privind protecția datelor, ne puteți contacta în mod gratuit pentru întrebări legate de colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. personale și de corectarea, blocarea, ștergerea sau revocarea unui consimțământ dat. Dorim să subliniem faptul că aveți dreptul de a obține corectarea datelor incorecte sau ștergerea datelor cu caracter personal dacă nu există nicio obligație legală de a păstra astfel de date.

„Informațiile suplimentare” pentru utilizarea acestui site web au fost create de către generatorul declarației de confidențialitate al cabinetului de avocatură Weiß & Partner.

SUBCONTRACTANȚII NOȘTRI

În cadrul Grupului TOPMOTIVE, lucrăm cu subcontractori în diverse scopuri. Iată o prezentare generală a ceea ce sunt aceștia și ce funcții au: